ترالی پانسمان

ترالی پانسمان یکی از پرکاربرد ترین ترالی های موجود میباشد

ترالی های کشو دار به علت داشتن کشو میتوانند کاربرد های زیادی داشته باشند

تولید انواع ترالی پانسمان ساده ، ترالی یک کشو ، ترالی دو کشو ، ترالی سه کشو

ترالی پانسمان ساده در داخا بسته بندی ارزه میشود که باعث شده حمل ونقل آن آسان شود

و سر هم کردن آن بسیار آسان میشود

مناسب برای استفاده در درما...

ترالی پانسمان یکی از پرکاربرد ترین ترالی های موجود میباشد

ترالی های کشو دار به علت داشتن کشو میتوانند کاربرد های زیادی داشته باشند

تولید انواع ترالی پانسمان ساده ، ترالی یک کشو ، ترالی دو کشو ، ترالی سه کشو

ترالی پانسمان ساده در داخا بسته بندی ارزه میشود که باعث شده حمل ونقل آن آسان شود

و سر هم کردن آن بسیار آسان میشود

مناسب برای استفاده در درمانگاه ، مطب ، سالن های زیبایی و ...

بیشتر
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم

ترالی پانسمان  (5 محصول وجود دارد )

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم